Thursday, March 6, 2014

Still life : satu objek

Latihan hari ini, kami melukis satu objek sahaja. Sebuah tempayan dengan media pensel warna teknik silang pangkah. 
Start

Finish