Wednesday, February 16, 2011

aktiviti-aktiviti di IQ Gemilang
2
Bahasa :
 Mari mengenal serangga di taman
1.       Model gambar taman.
2.       Gambar serangga.
3.       Double tape
1.       Kanak-kanak berkumpul di tempat aktiviti
2.       Terangkan tentang peraturan
3.       Berbual tentang model yang telah disediakan.
4.       Letakkan gambar serangga di hadapan kanak-kanak.
5.       Kanak-kanak akan belajar menyebut gambar-gambar yang dilihat.
6.       Beri peluang mereka menyebut secara berkumpulan dan individu.
7.       Sentiasa member pujian dan galakan.
8.       Jika kanak-kanak telah dapat menyebut semua gambar yang telah disediakan dengan betul, sediakan buku tentang serangga, tunjukkan serangga lain dan terangkan tentang cirri-ciri fizikal serangga. Cth, serangga mesti ada 3  bahagian iaitu head, torract and abdomen.

No comments:

Post a Comment