Wednesday, February 16, 2011

aktiviti-aktiviti di IQ Gemilang


Fizikal: (mencucuk)
Motor halus: mari buat rantai manik.
1.       Manic pelbagai warna
2.       Tali tangsi
1.       Bawa kanak-kanak ke tempat aktiviti.
2.       Terangkan tentang peraturan aktiviti.
3.       Beri kebebasan kepada kanak-kanak untuk memilih warna kesukaan mereka.
4.       Pastikan mereka tidak makan manic-manik yang telah disediakan.
5.       Sentiasa member pujian dan galakan.
6.       Pastikan mereka memegang dan mencucuk manic dengan betul.

No comments:

Post a Comment